in2025DOI: Inleiding Database Systemen
Studiepunten: 3
Docent:
Dr.ir. J.H. ter BekkeIndex:
 • Studieboek
 • Examenstof
 • Collegerooster
 • Verplicht Practicum
 • Tentamendata


 • Studieboek:

  R. Elmasri and S.B. Navathe,
  Fundamentals of Database Systems (Third Edition),
  Addison Wesley (2000),
  ISBN 0 - 8053 - 1755 - 4.


  Examenstof:

  BASIC CONCEPTS
 • Chapter 1: Databases and Database Users
 • Chapter 2: Database System Concepts and Architecture

  CURRENT DATA MODELING
 • Chapter 3: Data Modeling Using the Entity-Relationship Model
 • Extra opgaven: Modellering m.b.v. E-R Model (file in pdf-format: 6 KB)

  RELATIONAL DATABASES
 • Chapter 7: The Relational Data Model, Relational Constraints, and the Relational Algebra
 • Chapter 8: SQL - The Relational Database Standard
 • Extra opgaven: Queries in SQL (file in pdf-format: 3 KB)

 • Chapter 14: Functional Dependencies and Normalization
 • Extra opgaven: Modellering m.b.v. Relationele Model (file in pdf-format: 9 KB)

  ADVANCED DATA MODELING
 • Chapter 4: Enhanced Entity-Relationship and Object Modeling (incl. UML)
 • Extra sheets: Semantic Data Modeling Concepts (file in pdf-format: 20 KB)

  SHEETS
  Vanwege copyright mogen de sheets van het college in2025DOI niet via internet gepubliceerd worden.

  OEFENINGEN
 • Voorbeelden van tentamenopgaven (1 pdf-file: 13 KB)
 • Tentamen van 24 januari 2002: Antwoordindicaties (pdf-file: 4 KB)


  Collegerooster:

  College in2025DOI wordt niet meer gegeven.

  Verplicht practicum:

  Studenten die in het verleden het verplichte practicum hebben afgerond worden in staat gesteld om het tentamen ook af te ronden. Er is GEEN mogelijkheid om het practicum bij in2025DOI te beginnen.


  Tentamendata:

  Er zijn in het studiejaar 2003-2004 nog twee herkansingen voor dit vak (zie onder in2410). Dit zijn de laatste mogelijkheden om nog tentamen te doen in dit vak.
  Top of Page