in2024TU: Inleiding Database Systemen
in2024TU: Inleiding Database Systemen
Studiepunten: 3
Docent:
Dr.ir. J.H. ter BekkeIndex:
 • Studieboek
 • Examenstof
 • Collegerooster
 • Tentamendata


 • Studieboek:

  R. Elmasri and S.B. Navathe,
  Fundamentals of Database Systems (Third Edition),
  Addison Wesley (2000),
  ISBN 0 - 8053 - 1755 - 4.


  Examenstof:

  BASIC CONCEPTS
 • Chapter 1: Databases and Database Users
 • Chapter 2: Database System Concepts and Architecture

  CURRENT DATA MODELING
 • Chapter 3: Data Modeling Using the Entity-Relationship Model
 • Extra opgaven: Modellering m.b.v. E-R Model (file in pdf-format: 6 KB)

  RELATIONAL DATABASES
 • Chapter 7: The Relational Data Model, Relational Constraints, and the Relational Algebra
 • Chapter 8: SQL - The Relational Database Standard
 • Extra opgaven: Queries in SQL (file in pdf-format: 3 KB)

 • Chapter 14: Functional Dependencies and Normalization
 • Extra opgaven: Modellering m.b.v. Relationele Model (file in pdf-format: 9 KB)

  ADVANCED DATA MODELING
 • Chapter 4: Enhanced Entity-Relationship and Object Modeling (incl. UML)
 • Extra sheets: Semantic Data Modeling Concepts (file in pdf-format: 20 KB)

  SHEETS
  Vanwege copyright mogen de sheets van het college in2024TU niet via internet gepubliceerd worden.

  OEFENINGEN
 • Voorbeelden van tentamenopgaven (1 pdf-file: 13 KB)
 • Tentamen van 24 januari 2002: Antwoordindicaties (pdf-file: 4 KB)


  Collegerooster:

  College in2024TU wordt niet meer gegeven. Het is in het nieuwe studieprogramma opgevolgd door het college in2410.

  Tentamendata:

  Er zijn in het studiejaar 2003-2004 nog twee herkansingen voor dit vak (zie onder in2410). Dit zijn de laatste mogelijkheden om nog tentamen te doen in dit vak.

  Top of Page