College: Informatie- & communicatietechnologie (gedeelte databases)
Docent: Dr. Ir. J.H. ter Bekke

Inhoud:
 • Studieboek
 • Examenstof
 • Extra sheets
 • Collegerooster
 • Tentamendata
 • SQL-practicum
 • Tentamenvoorbeelden

 • Studieboek:
  F.D. Rolland
  The essence of databases
  Prentice Hall International (1998)
  ISBN 0 - 13 - 728275 - 6.

  Top of Page


  Examenstof:
  (zie studieboek)
 • 1 The basics
  1.1 What is a database system?
  1.2 Database systems and file processing systems
  1.3 Components of a database system
  1.4 DBMS layering
  1.5 Types of database

 • 2 Database design
  2.1 The design process
  2.2 Semantic modelling concepts
  Exercises (sheets)

 • 3 Relational databases 1 - Basic concepts
  3.1 Relational data structures
  3.2 Relational data integrity
  3.3 Relational data manipulation (algebra)
  3.4 Satisfying the relational definition
  Exercises (sheets)

 • 4 Relational databases 2 - Design
  4.1 E/R Modeling (summary)
  4.2 Normalization
  Design Cases (sheets)

 • 5 Relational databases 3 - SQL
  5.1 SQL basics
  5.2 SQL data retrieval
  5.3 SQL data definition
  5.4 Altering data using SQL
  SQL Exercises (sheets)
 • Top of Page


  Extra sheets:
  (hier alleen sheets die niet in het studieboek te vinden zijn)
 • Database ontwerp (Sheets in pdf-formaat, 10 KB)
 • Relationele databases - 1 (Sheets in pdf-formaat, 14 KB)
 • Relationele databases - 2 (Sheets in pdf-formaat, 4 KB)
 • SQL vraagstukken (Sheets in pdf-formaat, 4 KB)
 • SQL uitwerkingen (Sheets in pdf-formaat, 38 KB)
 • Top of Page


  Collegerooster:

 • 10 april 2003, 10.30 - 12.30 uur, zaal TB-FF
 • 17 april 2003, 10.30 - 12.30 uur, zaal TB-FF
 • 24 april 2003, 10.30 - 12.30 uur, zaal TB-FF
 • 8 mei 2003, 10.30 - 12.30 uur, zaal TB-FF
 • 15 mei 2003, 10.30 - 12.30 uur, zaal TB-FF
  eventueel na aankondiging op college:
 • 22 mei 2003, 10.30 - 12.30 uur, zaal TB-FF
 • Top of Page


  Tentamendata:

  Deeltoets : datum wordt op college bekend gemaakt.
  Tentamen : 18 juni 2003, 14.00 - 17.00 uur, Gebouw TN in zaal 2 en 5.

  Top of Page


  SQL-practicum: Inschrijving:
  Via de practicumadministratie (kamer 0.200, gebouw Zuidplantsoen 4): opgaven, loginnaam, password.

  Benodigdheden:
 • README FIRST: Installatiehandleiding
  Installatie_handleiding_2003.txt ( 1122 Bytes )
  Lees alvorens de software te installeren deze installatiehandleiding. De installatiehandleiding bevat onmisbare informatie over het installeren van QuadBase en de winkeldatabase.
 • SOFTWARE: Quadbase 3.1
  quadbase.zip ( 2133353 Bytes )
  De QuadBase software dient thuis als eerste ge´nstalleerd te worden. Volg hiervoor de aanwijzingen op in de bovenstaande handleiding.
 • DATA: Winkeldatabase
  Winkel_2003.zip ( 77180 Bytes )
  Winkel_2003.zip bevat de winkeldatabase. Lees in de bijbehorende handleiding hoe deze database in QuadBase ge´mporteerd kan worden.
 • HELP: Practicumhandleiding
  Handleiding.pdf ( 241546 Bytes )

  Begeleiding:
 • Na afspraak via email: j.h.terbekke@its.tudelft.nl
  (s.v.p. onder vermelding van subject: tb141/spm1410).
  Bezoekadres: kamer 10.110, gebouw Mekelweg 4.

  Verslag:
 • Tussenbespreking van het verslag is niet nodig.
 • Eindverslag voorzien van email adres uiterlijk vrijdag 30 mei 2003 inleveren bij prakticumadministratie en afspraak maken voor eindbespreking via prakticumadministratie.
 • De eindbespreking kan plaatsvinden bij:
  - Dr.Ir. J.H. ter Bekke, kamer 10.110
  - Ir. J.A. Bakker, kamer 10.100

  Attentie:
 • Het SQL practicum vormt een verplicht onderdeel van het college tb141/spm1410. Dit houdt in dat een voldoende resultaat pas kan worden toegekend na bespreking van het eindverslag.

 • Top of Page


  Tentamenvoorbeelden:
 • Toets van 21 mei 1999 (File in pdf-formaat, 9 KB)
  Antwoordformulier (File in pdf-formaat, 16 KB)
 • Toets van 9 juni 2000 (File in pdf-formaat, 10 KB)
  Antwoordformulier (File in pdf-formaat, 3 KB)
 • Toets van 8 juni 2001 (File in pdf-formaat, 9 KB)
  Antwoordformulier (File in pdf-formaat, 3 KB)

 • Top of Page